fbpx
מה חזק יותר הפעלת עוצמה או כח?

בכל סכסוך נמצא צד אחד שתופס עצמו חזק וצד שני שתופס עצמו מקופח. הצד החזק השולט מפעיל עוצמה ואילו הצד החלש המקופח מחזיר לו בכח רוצים לדעת איך לפתור מצב כזה?

חייבים לזכור שלא כל מערכת מורכבת ככל שתהייה היא לא חייבת להיות גם מסובכת! אתם הבנתם את זה? עוצמה וכח: שני מושגים שמניעים עימותים. מי יותר חזק? בעל הכח או בעל העוצמה?
בכל קונפליקט נמצא צד אחד שתופס עצמו חזק וצד שני שתופס עצמו מקופח. הצד "החזק" השולט מפעיל עוצמה ואילו הצד "החלש" מקופח מחזיר בכח. הבנתם את ההגדרה? זה פשוט, חזק מפעיל עוצמה > < חלש מחזיר בכח.
הצד החזק שמפעיל עוצמה תמיד ינסה להצדיק את הפעולות שלו כמוסריות ואילו הצד החלש מנסה להראות שהוא לא מושפע מפעולות החזק ומפעיל עוד יותר כח ולפעמים אפילו מקצין את עמדתו. אז מה עושים? במקום לנהל את המשבר נהלו את פתרון למשבר בצעו פעולות ומהלכים לפתור אותו ולא לחיות אותו.

בענין העוצמה והכח קבלו את הנוסחא הבאה לפתרון כל סוג של קונפליקט:

הצד החלש שמפעיל כח חזרה נגד החזק צריך לשנות את עמדתו ולהודות שהצד החזק פועל מכח החוק או השליטה שהוא השיג והוא החלש דווקא צריך בעצם לבקש את שיתוף הפעולה שלו ולא להתעמת איתו מתוך אינסטינקט קדמוני השרדותי. הצד החלש צריך לשאוף לשיתוף פעולה תוך שהוא שומר על האינטרסים שלו שעליהם נלחם מלכתחילה.

ואילו הצד החזק בעל העוצמה צריך להודות שהפעולות הכוחניות אכן מטרידות אותו ולא להשתחצן שיש לו עוד הרבה במחסן הכח שהוא יכול להפעיל בכל זמן ולחשוב שהעוצמה שלו תביס או לפחות תכריע בקלות מהלכים כוחניים מולו אשר אגב רק יתישו אותו ולא יבטיחו לו נצחון קל.

במילים אחרות, החזק יודה בכח המטריד והשוחק של החלש ואילו החלש יודה בעוצמת החזק שלא ניתן ממש להכריע אותו (לכל הפחות לא במהירות שהחלש מדמיין) ולקבל את עוצמתו לצד שמירה על זכויותיו.

בעבודה זה יכול להיות שאנו העובדים החלשים צריכים להכיר בעוצמת המעסיק שלנו ולא להגיב רק בשביתות או בבית שאנו החזקים אנו צריכים להכיר בכח הילדים שלנו ולא להעצים את התגובה שלנו ככל שהעימות איתם מתגבר.

עכשיו כאשר כל צד מבין את מגבלות הכח שלו אפשר לעבור שלב בפתרון העימות. החלש מפסיק להציק ולאתגר את העוצמה של החזק ואילו החזק מפסיק להשתחצן שהוא יכול לכח המטריד של החלש.

שתפו עם חברים

מאמרים נוספים