fbpx
העמדה שלכם והאינטרס של הצד השני

שני מרכיבים בסיסיים עומדים בכל עימות בין שני אנשים ויותר ואלו העמדות והאינטרסים.

בכל דיאלוג בין אנשים אנו מציגים את עמדתינו ולא משנה אם אנחנו הבכירים או הזוטרים בדיון כל אחד מציג את עמדתו. או כמו שאישתי יכולה לומר כשאני מדברת ואתה עונה לי בחזרה זה מפריע לדיאלוג ביננו…

אז כמה מילים להבין להבדיל בין המושגים:

  • עמדה: היא כל מה שאנשים אומרים, כל מה שאנשים רוצים. או במילה אחת זה ה-מה. מה הם רוצים.
  • אינטרס: בהגדרה הוא הסיבה האמיתית/חבויה למה הם רוצים את זה, למה הם רוצים את ה-מה או למה הם רוצים את העמדה שהם משמיעים. במילים אחרות בדיון שיש לנו עם אחרים מה שאנחנו שומעים זה למעשה את העמדה את מה הם רוצים. ואם אנחנו רוצים להצטיין אנחנו צריכים לברר את האינטרס את "הלמה" הם "צריכים" או "רוצים".

בקצרה אפשר לסכם ולזכור:

  • עמדה-אומרים
  • אינטרס-מגלים
  • עמדה היא: מה
  • אינטרס הוא: למה

זכרו בגישה נכונה ניתן לשנות התנהגות מבלי לשנות דעה.

שתפו עם חברים

מאמרים נוספים