fbpx

נבחרת מומחים להבטיח הצלחתכם בשלושת מצבי השינוי העיקריים הנידרשים בחייכם

השכל לא נמצא אצל מומחה אחד ודווקא מגוון הדעות מאפשר לכם לשמוע יותר אפשרויות לפני קבלת ההחלטה שתתאים לאופי האישיות שלכם בכל הקשור לסיכוי מול סיכון ולהצלחה!

ספצ ביטוח ופנסיה

ספצ פנסיוני איננו יכול להתחלף על ידי יועץ כלכלי ובנבחרת המומחים שמים לכך דגש רב. המומחיות הנדרשת בתחום הביטוח והיעוץ הפנסיוני כלכך חשובה וכלכך דורשת ידע מעודכן לתחום המשתנה תדיר על מנת לספק את התמונה הנכונה לנבחרת המומחים ולכם לקבל את ההחלטה הנכונה בנושאים מאד מרכזיים בחיי כל משק בית בישראל.

בכל נושא שינוי שתצטרכו או לנסח הסכם בקליניקה לגישור נגבה את החלטתכם ומעשיכם ביעוץ פנימי עם הספצ לביטוח ופנסיה למנוע מכם לבצע טעויות משמעותיות לעתיד.

צרכים לשנות מצב?

תקיעות
תחרות
משבר

ספצ בשיווק ואסטרטגיה

שינוי אישי

צרו קשר לכל מצבי השינוי האישיים הפרטיים שלכם או של הקרובים אליכם. נבחרת המומחים תתאים לכם תוכנית ליווי פרטנית לכל מצבי השינוי כגון קריירה, זוגיות, משפחה, חברה ועוד…

שינוי עסקי

צרו קשר לכל מצבי השינוי הקשורים לעסק שלכם. נבחרת המומחים תתאים לכם תוכנית ליווי ויעוץ עסקי פרטני לכל מצבי השינוי הנדרשים בעסק להבטיח שרידות, המשכיות והצלחה.

ספצ בגיוס הון ומימון ישיר