fbpx

נבחרת מומחים להבטיח הצלחתכם בשלושת מצבי השינוי העיקריים הנידרשים בחייכם

השכל לא נמצא אצל מומחה אחד ודווקא מגוון הדעות מאפשר לכם לשמוע יותר אפשרויות לפני קבלת ההחלטה שתתאים לאופי האישיות שלכם בכל הקשור לסיכוי מול סיכון ולהצלחה!

ספצ בניהול פיננסים ומשאבים

הספצ שילווה אתכם להבין את המספרים מאחרי הדברים. במקרה שכבר עשיתם כסף חשוב מאד לדעת איך לנהל אותו על אחת כמה וכמה כאשר חסר ממנו. אחת מהסיבות למשברים משפחתיים המתדרדרים עד לגירושין או לסגירת עסקים לחילופין הוא אי ניהול ותכנון תזרים מזומנים נכון. בחשבון המשפחתי כמו בעסקים ניהול תזרים מזומנים חיובי הוא לב ההצלחה לשרידות והמשכיות. לספצ הפיננסי גם תפקיד חשוב בקליניקה לגישור לעזור לתכנן לפצל את המשאבים המשפחתיים טרום הגירושין שיחזיקו את ניהול שני הבתים באופן מיטבי לכל הצדדים לאחר הגירושין.

צרכים לשנות מצב?

תקיעות
תחרות
משבר

ספצ בשיווק ואסטרטגיה

שינוי אישי

צרו קשר לכל מצבי השינוי האישיים הפרטיים שלכם או של הקרובים אליכם. נבחרת המומחים תתאים לכם תוכנית ליווי פרטנית לכל מצבי השינוי כגון קריירה, זוגיות, משפחה, חברה ועוד…

שינוי עסקי

צרו קשר לכל מצבי השינוי הקשורים לעסק שלכם. נבחרת המומחים תתאים לכם תוכנית ליווי ויעוץ עסקי פרטני לכל מצבי השינוי הנדרשים בעסק להבטיח שרידות, המשכיות והצלחה.

ספצ בגיוס הון ומימון ישיר