fbpx

נבחרת מומחים להבטיח הצלחתכם בשלושת מצבי השינוי העיקריים הנידרשים בחייכם

השכל לא נמצא אצל מומחה אחד ודווקא מגוון הדעות מאפשר לכם לשמוע יותר אפשרויות לפני קבלת ההחלטה שתתאים לאופי האישיות שלכם בכל הקשור לסיכוי מול סיכון ולהצלחה!

ספצ להתערבות התנהגותית

ספצ להתערבות התנהגותית הוא מומחה טיפולי המשיק למטפל הפסיכולוגי אך מחזיק במיומנויות לשינוי התנהגות. במוקד מומחיותו פחות מתעסק בשאלה "למה" ויותר עוסק בשאלה "איך". נבחרת המומחים מכתיבה דרך ואסטרטגיה להשגת השינוי המיוחל אך ללא הסיוע של הספצ להתערבות ושינוי התנהגות התוכנית עלולה לרדת לטמיון. חשיבותו של ספצ להתנהגות בנבחרת המומחים חשובה מאין כמוה ויוצרת מינוף ייחודי להשגת המטרות.

צרכים לשנות מצב?

תקיעות
תחרות
משבר

ספצ בשיווק ואסטרטגיה

שינוי אישי

צרו קשר לכל מצבי השינוי האישיים הפרטיים שלכם או של הקרובים אליכם. נבחרת המומחים תתאים לכם תוכנית ליווי פרטנית לכל מצבי השינוי כגון קריירה, זוגיות, משפחה, חברה ועוד…

שינוי עסקי

צרו קשר לכל מצבי השינוי הקשורים לעסק שלכם. נבחרת המומחים תתאים לכם תוכנית ליווי ויעוץ עסקי פרטני לכל מצבי השינוי הנדרשים בעסק להבטיח שרידות, המשכיות והצלחה.

ספצ בגיוס הון ומימון ישיר