fbpx

נבחרת מומחים להבטיח הצלחתכם בשלושת מצבי השינוי העיקריים הנידרשים בחייכם

השכל לא נמצא אצל מומחה אחד ודווקא מגוון הדעות מאפשר לכם לשמוע יותר אפשרויות לפני קבלת ההחלטה שתתאים לאופי האישיות שלכם בכל הקשור לסיכוי מול סיכון ולהצלחה!

ספצ בניהול משא ומתן מורכב

רבים נוטים לטעות שמטרתו של מו"מ להגיע להסכמות, נכון אבל לא מספיק. מטרתו של המו"מ המורכב הוא לייצר הסכם מעשי! הטיות קוגניטיביות משפיעות על חיי היומיום שלנו יותר מכפי שאי פעם חשבנו. גם אם אנחנו בטוחים שאנחנו לא מושפעים לחלוטין, אנחנו בהחלט מושפעים.

נושא ונותן קשוח עלול לטעות ולא להביע הסכמה על ענין שהוא בעצם מסכים לו אבל לא רוצה להיתפס חלש. מאידך הצד השני שלא מקבל אישור לעמדתו ימשיך להיתחפר ולחזור על אותה נקודה עד "שזה יכנס לו לראש". באופן הזה המו"מ שנעשה על ידכם יכול להיתקע לחינם.
הספצ למשא ומתן מורכב מספק שרות לכל אחד מהמומחים בנבחרת ועבורכם לניהול ארוע באופן מקצועי נטול הטיות רגשיות ומוכוון לקיום הסכם שאיננו מספק תשובות להסכמות בלבד אלא חותר להסכם שיהיה אפשר להמשיך ליישם אותו גם במצבי משבר על אותם נקודות שאין עליהן הסכמות.

זכרו בגישה נכונה ניתן לשנות התנהגות מבלי לשנות דעה.

צרכים לשנות מצב?

תקיעות
תחרות
משבר

ספצ בשיווק ואסטרטגיה

שינוי אישי

צרו קשר לכל מצבי השינוי האישיים הפרטיים שלכם או של הקרובים אליכם. נבחרת המומחים תתאים לכם תוכנית ליווי פרטנית לכל מצבי השינוי כגון קריירה, זוגיות, משפחה, חברה ועוד…

שינוי עסקי

צרו קשר לכל מצבי השינוי הקשורים לעסק שלכם. נבחרת המומחים תתאים לכם תוכנית ליווי ויעוץ עסקי פרטני לכל מצבי השינוי הנדרשים בעסק להבטיח שרידות, המשכיות והצלחה.

ספצ בגיוס הון ומימון ישיר